Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Anregender linguistischer Artikel, direkt auf die Aktualität bezogen / Ελκυστικό γλωσσολογικό άρθρο, με άμεσες αναφορές στην επικαιρότητα.Geil: Bedeutung und Etymologie des Tabuworts / "Καύλα": Σημασία και ετυμολογία της απαγορευμένης λέξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου